Köpvillkor

§1 Allmänt

Manga Butiken ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man omyndig krävs målsmans tillstånd.

Avtal sluts på svenska.

Avtal träder in när du väljer att skicka beställning i kassan.

Vi reserverar oss rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du ej är nöjd med vår korrigering kan du givetvis avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte verkställa en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem.

Om du vill ändra din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager.

Alla varor förblir Manga Butikens egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda.

Manga Butiken förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

§2 Leverans

Beställningar levereras fraktfritt om ordervärdet överstiger 499 SEK. För specifika områden kan kompletterande leveransalternativ med fraktkostnad visas som tillgängliga. Det sistnämnda leveransalternativet kräver ett aktivt val i kassan.

Vi skickar paket inom hela världen. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt ej finns i lager och blir då restnoterad, d.v.s. vi reserverar oss för slutförsäljning. Skulle din order inte kunna skickas i tid har du då rätt att häva ditt köp.

Leveranstid omfattar förberedelsestid och leverans av vår operatör. Leveransperioden som meddelas från 10 till 20 dagar gäller vid mottagandet av beställningen av köparen.

Om ditt paket och/eller innehållet är transport-skadat när du får det, anmäl det omedelbart på platsen. Om paket kommer bort under transporten måste du underrätta vår kundtjänst inom tillbörlig tid (2 månader).

Vi förbehåller oss rätten att kräva kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade eller vägrade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift på 199 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den går i retur till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och sedan returnera. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. Vid återbetalning av outhämtade paket kommer kostnaden för returfrakten att dras från din återbetalning.

Manga Butiken skickar en orderbekräftelse till mailadressen du angivit innan vi skickar varorna till dig.

Leveranssätt:

Varubrev: För beställningar som har en låg vikt och volym kan leveranssätt Varubrev nyttjas. Detta leveranssätt är ej tillgängligt vid högre varuvärden. Varubrev levereras direkt till din adress.

Paket till ombud: För beställningar till paketombud brukar vi oss av Postnord, Bring eller UPS. När din beställning har anlänt till uthämtningsstället får du en avisering skickat till dig.

Avisering kan ske på något av följande två sätt, beroende på om vi har ett korrekt mobiltelefonnummer till dig:

SMS-avisering till din mobiltelefon: Aviseringen inträffar samma dag som paketet ankommer till ditt utlämningsställe.

Brevavisering: När ditt paket når fram till Postnords utlämningsställe skickas en avi hem till dig. Ta med dig avin och din legitimation till det anvisade utlämningsstället för att lösa ut din beställning.

För att hämta ut paket krävs att du kan visa upp giltig legitimation. För uthämtning av annan än mottagare, vänligen kontakta oss för mer information eller se information på Postnords hemsida.

Vid möjliga leveransförseningar eller slutförsäljningar meddelas du av oss. Om du inte är nöjd med ett nytt angivet leveransdatum har du alltid rätt att avboka din order utan kostnad. Vi erbjuder ingen form av ersättning som åsamkats på grund av en leveransförsening eller slutförsäljning.

§3 Betalning

Kortbetalning: Du kan betala med Visa, Mastercard eller American Express. Välj kortbetalning och följ sedan anvisningarna. Varorna skickas omedelbart efter betalningen och ingen extra avgift tas ut.

PayPal: Du kan betala med PayPal, välj alternativet i kassan och följ sedan anvisningarna. Du måste ha ett konto hos PayPal för att kunna slutföra betalningen. Har du inte detta kan du enkelt registrera ett vid köptillfället. Varorna skickas direkt efter betalningen och ingen extra avgift tas ut.

§4 Prissättning

Alla priser som anges på vår sida är exklusive moms och inkluderar priset för produkten, kostnaderna för hantering, förpackning och förvaring av produkten. De kan korrigeras när som helst utan föregående meddelande. Alla beställningar betalas i SEK. Möjliga tullar, deklarationsavgifter eller lokala skatter är mottagarens ansvar.


§5 Ångerrätt

Du har full ångerrätt (retur och bytesrätt) inom 14 dagar från att du erhållit varan. Vid retur av vara som handskats med i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, ersätter konsumenten oss för den eventuella värdeminskning som uppstått. Värdeminskningens omfång bestäms av Manga Butiken.


Ångerrätten kan nyttjas förutsatt att varan returneras tillsammans med de etiketter och originalförpackning/skolåda som följer med varan. Du har som kund rätt att kontrollera varan men du får inte bryta plomberingar. Ångerrätten omfattar inte underkläder. För de fall där tillhörande fodral, emballage, informationsfolder och äkthetsintyg inte medföljer vid utnyttjande av ångerrätt, har Manga Butiken rätt att avvisa returen.

Ångerrätten gäller enbart för kunder hemmavarande inom Skandinavien, detta då vi inte har vårt företag registrerat inom EU. Vi tillämpar inte ångerrätt för kunder hemmahörande utanför Sverige, Norge, Danmark eller Finland.

Byte: Vid byte är returfrakten kundens ansvar. Ett byte innebär att du för varje returnerad vara väljer att köpa en ny vara. Eventuell mellanskillnad betalas tillbaka. Om du returnerar ett större antal varor än du byter till kännetecknas det inte som en retur utan som ett återköp, se nedan.

Retur: Du kan returnera dina varor till Manga Butiken på egen bekostnad inom 14 dagar och få pengarna tillbaka om du ångrat dig. Vid återbetalning garanterar vi att det görs inom en period som är mindre än eller lika med 14 dagar från mottagandet av det återvändande paketet. Ångerfristen börjar gälla den dag du tagit emot din beställning. 


Vid felexpedition kan du bestämma mellan att få en ny vara eller en full återbetalning.

Alla varor som skickas tillbaka, måste vara noggrant emballerade, för att undvika skador på varan. Det är du som kund som står för transportrisken tillbaka till Manga Butiken.

Reklamation: Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en bedömning för hand och eventuellt begära in produkten om så behövs.


Första åtagandet vid en reklamation är att uträtta felet. Om detta inte går och reklamationen blir godkänd kommer vi att kompensera dig med en ny produkt.

Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likadan vara har du rätt till att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Återbetalning sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.

Kontaktuppgifter för ångerrätt och reklamation:
E-mail: info@manga-butiken.com

7 Waterloo Rd

Yau Ma Tei

Hong Kong

3039417

§6 Sortiment

Manga Butiken avsätter sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet före ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet.

Manga Butiken reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder precis återger produkternas reala utseende.

Manga Butiken förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.


§7 Force majeure

Manga Butiken är fria från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som har effekt på verksamheten.


§8 Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Manga Butikens tjänster alternativt produkter bör meddelas till Manga Butikens kundservice via e-post info@manga-butiken.com. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppstådd tvist.